بیمه سرنشین آسانسور


به علت احتمال بروز حادثه در انواع سیستم های آسانسور اخذ بیمه نامه به تعداد سرنشینان آسانسور الزامی بوده و به هیچ وجه نباید مشمول گذشت زمان شود . بدیهی است اعتبار بیمه نامه و پرداخت خسارت مشروط به داشتن قرارداد سرویس و نگهداری با شرکت های دارای مجوز از وزارت صنایع است.

از محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه می توان به موارد ذیل اشاره نمود :بیمه سرنشین آسانسور

خرید بیمه سرنشین آسانسور

فروش بیمه سرنشین آسانسور

قیمت بیمه سرنشین آسانسور

 لطفا جهت اطلاع از ویژگی های محصولات و خدمات این مجموعه

و اطلاع از قیمت های رقابتی آن ها

با شماره تماس های مجموعه و مشاورین ما ارتباط برقرار نمایید.