سرویس آسانسور خانگی


سرویس خانگی آسانسور های 4 نفره یا 8 نفره یا هیدرولیک می باشد .

سرویس خانگی آسانسور های 4 نفره یا 8 نفره یا هیدرولیک می باشد . سرویس ماهیانه آسانسور شامل چک کردن بیش از 50 قطعه مورد استفاده و در حال کار آسانسور اعم از قطعات بزرگ مثل موتور و تابلو فرمان و کابین تا قطعاتی مثل میکرو سوئیچ ها ، کنتاکت ها ،قفل طبقات و پیچ و مهره های درب های طبقات و لولای آنها (شاید دلیل اصلی اینکه بعضی از استفاده کنندگان از آسانسور اهمیت کمی به سرویس منظم ماهانه می دهند عدم آگاهی نسبت به عملیات انجام شده یا برنامه سرویس است .) بدیهی است باید از شرکت های مجاز که دارای سرویسکاران و تکنسین های تایید شده هستند دعوت به همکاری و خرید خدمات کرد.